รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนายธีรเดช โยมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ณ โรงพยาบาลลำปาง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนายธีรเดช โยมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ณ โรงพยาบาลลำปาง
20230525021359(1).jpg - รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนายธีรเดช โยมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ณ โรงพยาบาลลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20230525021359.jpg - รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนายธีรเดช โยมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ณ โรงพยาบาลลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20230525021400(1).jpg - รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนายธีรเดช โยมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ณ โรงพยาบาลลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20230525021400.jpg - รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนายธีรเดช โยมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ณ โรงพยาบาลลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20230525021401(1).jpg - รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนายธีรเดช โยมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ณ โรงพยาบาลลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20230525021401.jpg - รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนายธีรเดช โยมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ณ โรงพยาบาลลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20230525021402.jpg - รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนายธีรเดช โยมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ณ โรงพยาบาลลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th