1866 1888 1391 1497 1681 1602 1586 1716 1781 1893 1759 1817 1309 1541 1737 1502 1619 1170 1772 1509 1189 1082 1214 1289 1995 1689 1039 1406 1516 1130 1292 1479 1210 1247 1998 1622 1548 1376 1799 1335 1735 1250 1955 1372 1738 1388 1792 1516 1834 1221 1050 1686 1073 1399 1827 1877 1968 1513 1014 1074 1774 1200 1026 1570 1442 1802 1313 1450 1404 1521 1919 1474 1053 1856 1627 1608 1333 2000 1037 1682 1375 1014 1357 1342 1009 1075 1546 1166 1469 1709 1033 1861 1882 1215 1780 1032 1951 1221 1516 มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดยนายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้
1.เด็กชายพงศ์หิรัญ กันทะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 
คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน
2.เด็กหญิงเขมินทรา โชคจิตติพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
คะแนนรวม 88 คะแนน
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุกขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
20230524025435.jpg - มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230524025436(1).jpg - มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230524025436.jpg - มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230524025437(1).jpg - มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230524025437.jpg - มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230524025438.jpg - มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230524025439.jpg - มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230524025440.jpg - มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th