1363 1591 1555 1912 1809 1047 1828 1025 1364 1914 1610 1419 1823 1287 1730 1058 1099 1314 1672 1004 1676 1686 1460 1484 1544 1611 1181 1133 1237 1543 1792 1107 1604 1272 1613 1849 1809 1511 1601 1235 1661 1842 1291 1453 1674 1067 1491 1083 1859 1437 1526 1220 1762 1304 1098 1786 1955 1712 1394 1741 1086 1875 1143 1133 1374 1563 1487 1505 1068 1919 1006 1162 1479 1293 1339 1932 1674 1346 1549 1822 1784 1030 1750 1332 1312 1842 1926 1317 1545 1581 1139 1659 1676 1464 1973 1817 1404 1394 1237 การสอบวัดผลและประเมินผลเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

การสอบวัดผลและประเมินผลเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การสอบวัดผลและประเมินผลเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 22 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดยนายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้โอวาทและอวยพรนักเรียนในการสอบวัดผล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน ในการสอบวัดผลการศึกษาปลายภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
20230323003504.jpg - การสอบวัดผลและประเมินผลเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003505.jpg - การสอบวัดผลและประเมินผลเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003506.jpg - การสอบวัดผลและประเมินผลเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003508.jpg - การสอบวัดผลและประเมินผลเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003509.jpg - การสอบวัดผลและประเมินผลเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003511.jpg - การสอบวัดผลและประเมินผลเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003534.jpg - การสอบวัดผลและประเมินผลเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003536.jpg - การสอบวัดผลและประเมินผลเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003537.jpg - การสอบวัดผลและประเมินผลเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003538.jpg - การสอบวัดผลและประเมินผลเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003540.jpg - การสอบวัดผลและประเมินผลเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003541.jpg - การสอบวัดผลและประเมินผลเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th