1271 1760 1806 1562 1122 1349 1046 1958 1684 1415 1165 1312 1113 1621 1298 1952 1211 1676 1088 1862 1930 1312 1985 1258 1144 1903 1395 1974 1711 1312 1347 1323 1573 1362 1075 1648 1877 1107 1241 1222 1872 1614 1467 1336 1612 1084 1043 1081 1586 1627 1731 1390 1457 1686 1701 1466 1034 1676 1494 1992 1509 1678 1285 1638 1870 1260 1846 1199 1305 1035 1662 1692 1963 1413 1482 1793 1388 1963 1784 1643 1313 1447 1075 1506 1402 1784 1753 1843 1458 1979 1571 1753 1713 1191 1935 1075 1243 1546 1267 รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจครูอนุชิดา อุดมธาดา ซึ่งป่วยด้วยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจครูอนุชิดา อุดมธาดา ซึ่งป่วยด้วยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจครูอนุชิดา อุดมธาดา ซึ่งป่วยด้วยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน และได้นอนพักรักษา ณ ตึกสิทธิเกษม โรงพยาบาลลำปาง
ขอให้ครูอนุชิดา หายป่วยไวๆและมีสุขภาพแข็งแรง
20230321015028.jpg - รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจครูอนุชิดา อุดมธาดา ซึ่งป่วยด้วยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน | https://www.pongsanook.ac.th 20230321015030.jpg - รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจครูอนุชิดา อุดมธาดา ซึ่งป่วยด้วยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน | https://www.pongsanook.ac.th 20230321015031.jpg - รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจครูอนุชิดา อุดมธาดา ซึ่งป่วยด้วยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน | https://www.pongsanook.ac.th 20230321015032.jpg - รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจครูอนุชิดา อุดมธาดา ซึ่งป่วยด้วยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน | https://www.pongsanook.ac.th 20230321015034.jpg - รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจครูอนุชิดา อุดมธาดา ซึ่งป่วยด้วยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน | https://www.pongsanook.ac.th 20230321015035.jpg - รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจครูอนุชิดา อุดมธาดา ซึ่งป่วยด้วยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน | https://www.pongsanook.ac.th