1475 1366 1083 1555 1907 1871 1846 1349 1367 1833 1477 1068 1518 1601 1189 1648 1532 1367 1836 1435 1921 1683 1589 1704 1515 1408 1829 1978 1671 1062 1071 1724 1824 1934 1747 1883 1152 1130 1540 1663 1619 1679 1375 1745 1630 1105 1007 1343 1283 1336 1871 1932 1887 1725 1427 1789 1410 1392 1448 1891 1619 1973 1080 1210 1497 1560 1800 1213 1946 1184 1032 1077 1067 1435 1288 1951 1029 1059 1803 1036 1543 1203 1261 1034 1688 1224 1705 1180 1880 1152 1158 1409 1565 1057 1235 1855 1726 1430 1875 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้กล่าวรายงาน ในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 224 คน และเปิดบ้านวิชาการ Open house สายชั้นอนุบาล ให้ต้อนรับนางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 1 เยี่ยมชมกิจกรรมนิทรรศการในครั้งนี้
คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุกขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ได้สำเร็จการศึกษา
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปงสนุก 
อัลบั้มภาพกิจกรรม เพิ่มเติม 
20230317082625.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082626(1).jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082626.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082627(1).jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082627.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082628(1).jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082647(1).jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082647.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082649(1).jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082652.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082654.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082658.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082700(1).jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082703.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082705(1).jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082706.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082709.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082711.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082712.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082713.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082714(1).jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230317082714.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th