พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้นางปารณีย์ บุญประคอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้กล่าวรายงาน ในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 260 คน นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนดีเด่นจำนวน 7 คน นักเรียนดีเด่นตามรายวิชา 11 คน พร้อมด้วยนักเรียนที่สอบแข่งขันได้เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษได้รับทุนการศึกษา จำนวน 22 คน คณะผู้บริหารและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อวยพรและผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้สำเร็จการศึกษา 
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปงสนุก
อัลบั้มภาพกิจกรรม เพิ่มเติม
20230315004643.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315004644.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315004645.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315004646.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315004647(1).jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315004647.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315004716.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315004732(1).jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315004734.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315004735(1).jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315004735.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315004736(1).jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315004736.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315004737(1).jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315004737.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315004738.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315004739.jpg - พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th