นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีจบการศึกษา พ.ศ. 2565

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
วันที่ 10 มีนาคม 2566 รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้นำดอกไม้ ธูป เทียน กราบไหว้พระพุทธประดิษฐ์ พิชิตมาร ศาลาพระพุทธ ศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์ในโรงเรียน เนื่องในโอกาสที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีจบการศึกษา พ.ศ. 2565
20230310061312.jpg - นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีจบการศึกษา พ.ศ. 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230310061313.jpg - นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีจบการศึกษา พ.ศ. 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230310061315.jpg - นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีจบการศึกษา พ.ศ. 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230310061316.jpg - นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีจบการศึกษา พ.ศ. 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230310061317.jpg - นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีจบการศึกษา พ.ศ. 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230310061319.jpg - นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีจบการศึกษา พ.ศ. 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230310061324.jpg - นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีจบการศึกษา พ.ศ. 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230310061328.jpg - นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีจบการศึกษา พ.ศ. 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230310061330.jpg - นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีจบการศึกษา พ.ศ. 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230310061331.jpg - นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีจบการศึกษา พ.ศ. 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230310061332.jpg - นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีจบการศึกษา พ.ศ. 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230310061334.jpg - นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีจบการศึกษา พ.ศ. 2565 | https://www.pongsanook.ac.th