ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566
20230310055008.jpg - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 | https://www.pongsanook.ac.th 20230310055009(1).jpg - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 | https://www.pongsanook.ac.th 20230310055009.jpg - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 | https://www.pongsanook.ac.th