ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปีการศึกษา 2566

20230310053643(1).jpg - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปีการศึกษา 2566 | https://www.pongsanook.ac.th 20230310053643(2).jpg - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปีการศึกษา 2566 | https://www.pongsanook.ac.th 20230310053643.jpg - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปีการศึกษา 2566 | https://www.pongsanook.ac.th