1311 1698 1317 1238 1008 1924 1177 1280 1938 1082 1877 1361 1256 1511 1585 1030 1543 1550 1772 1005 1007 1510 1505 1600 1089 1678 1356 1707 1159 1532 1028 1280 1301 1424 1681 1251 1879 1205 1696 1983 1392 1883 1524 1842 1395 1696 1674 1564 1666 1039 1444 1543 1376 1135 1513 1350 1764 1717 1632 1661 1326 1073 1631 1038 1297 1592 1464 1863 1955 1964 1489 1150 1209 1338 1810 1090 1196 2000 1995 1797 1171 1423 1745 1387 1575 1365 1790 1515 1237 1338 1294 1333 1068 1329 1033 1771 1020 1823 1957 นักเรียนคนเก่งปงสนุก งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2565 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

นักเรียนคนเก่งปงสนุก งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2565 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ

https://www.bugaboo.tv/news/667362?fbclid=IwAR11fAeIT8dxvJBCL60jdjCKt6U5pHK84pIxiUEblva1KAXhWwluaj7lC1o
นักเรียนคนเก่งปงสนุก งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2565
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ
เด็กชายทนุธรรม บุญยืน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/7 (Mini English Program)
ครูผู้ฝึกสอน
1.นางสาววชิรฎาว แสงบุญเรือง
2.Mr.Steve Anuego Racsa
เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก 
CR : ขอบพระคุณช่อง Ch7HD