นักเรียนคนเก่งปงสนุก งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2565 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ

https://www.bugaboo.tv/news/667362?fbclid=IwAR11fAeIT8dxvJBCL60jdjCKt6U5pHK84pIxiUEblva1KAXhWwluaj7lC1o
นักเรียนคนเก่งปงสนุก งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2565
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ
เด็กชายทนุธรรม บุญยืน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/7 (Mini English Program)
ครูผู้ฝึกสอน
1.นางสาววชิรฎาว แสงบุญเรือง
2.Mr.Steve Anuego Racsa
เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก 
CR : ขอบพระคุณช่อง Ch7HD