ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียนบ้านปงสนุก ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่าง วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566