ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program จำนวน 1 อัตรา
20230201090936.jpg - รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program จำนวน 1 อัตรา | https://www.pongsanook.ac.th 20230201090938.jpg - รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program จำนวน 1 อัตรา | https://www.pongsanook.ac.th 20230201090939.jpg - รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program จำนวน 1 อัตรา | https://www.pongsanook.ac.th 20230201090941.jpg - รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program จำนวน 1 อัตรา | https://www.pongsanook.ac.th