1317 1395 1355 1474 1860 1244 1429 1128 1770 1609 1173 1522 1085 1894 1390 1937 2000 1768 1337 1830 1560 1370 1691 1255 1788 1069 1145 1952 1688 1908 1753 1595 1142 1892 1170 1321 1055 1730 1144 1449 1830 1361 1931 1380 1175 1408 1398 1369 1851 1290 1988 1327 1446 1504 1534 1745 1327 1960 1490 1828 1812 1237 1442 1790 1838 1416 1594 1899 1481 1153 1890 1176 1257 1967 1024 1119 1963 1575 1101 1847 1935 1439 1990 1060 1398 1582 1494 1587 1732 1443 1191 1881 1692 1203 1578 1792 1149 1331 1037 คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานวันกัลยาณีนิทัศน์ ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานวันกัลยาณีนิทัศน์ ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี