1216 1713 1198 1387 1239 1749 1805 1081 1748 1780 1359 1946 1366 1037 1200 1882 1223 1591 1141 1732 1177 1313 1323 1045 1641 1073 1247 1471 1797 1877 1874 1131 1332 1331 1334 1038 1829 1526 1481 1632 1889 1572 1181 1927 1854 1683 1788 1519 1667 1321 1924 1594 1506 1442 1886 1090 1036 1702 1796 1726 1203 1786 1292 1508 1790 1139 1449 1947 1934 1267 1103 1915 1932 1112 1041 1809 1237 1924 1879 1272 1446 1246 1766 1186 1229 1419 1932 1792 1806 1958 1088 1360 1032 1591 1746 1132 1281 1134 1021 ราคากลางก่อสร้าง โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม บ้านพักครูแบบพิเศษ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2513 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ราคากลางก่อสร้าง โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม บ้านพักครูแบบพิเศษ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2513

20230119091900(1).jpg - ราคากลางก่อสร้าง โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม บ้านพักครูแบบพิเศษ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2513 | https://www.pongsanook.ac.th 20230119091900.jpg - ราคากลางก่อสร้าง โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม บ้านพักครูแบบพิเศษ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2513 | https://www.pongsanook.ac.th 20230119091901.jpg - ราคากลางก่อสร้าง โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม บ้านพักครูแบบพิเศษ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2513 | https://www.pongsanook.ac.th