มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 "พิจิตรเกมส์"
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันลีลาศ ในงานแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 "พิจิตรเกมส์" ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2565 นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันลีลาสได้แก่
รางวัลเหรียญทอง
1.เด็กหญิงพิชชาพา สมวัน ประเภท Standard Juvenile I
ประเภท Standard Juvenile II
ประเภท Latin American Juvenile I
ประเภท Latin American Juvenile I
 
2.เด็กหญิงกัญจน์ณิชา ชัยวงค์ปกรณ์ ประเภท Stand Junior I
ประเภท Stand Junior II
ประเภท Latin American Juvenile I
ประเภท Latin American Juvenile II
 
รางวัลเหรียญเงิน
3.เด็กชายปภังกร หน่อแก้ว ประเภท Latin American Juvenile I
20221215004412.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38  | https://www.pongsanook.ac.th 20221215004413.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38  | https://www.pongsanook.ac.th 20221215004415(1).jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38  | https://www.pongsanook.ac.th 20221215004415.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38  | https://www.pongsanook.ac.th 20221215004416.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38  | https://www.pongsanook.ac.th 20221215004417.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38  | https://www.pongsanook.ac.th