มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม "งานบุญวาทย์ 124 ปี ก้าวนำเทคโนโลยี มีทักษะ ๓R+๘C+๒L"
การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ "เพชรคณิตบุญวาทย์"
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบวัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์
"เพชรคณิตบุญวาทย์" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่
รางวัลเหรียญทอง
1.เด็กชายคณิศสร หั่งหิรัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
2.เด็กหญิงสรภัญญา ลิลิตวิศิษฐ์วงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
3.เด็กชายสธนธร โอฬารธนพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 
รางวัลเหรียญเงิน
1.เด็กชายปภังกร หน่อแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 
รางวัลเหรียญทองแดง
1.เด็กหญิงธัญชนก อักษรแปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
2.เด็กหญิงสายธาร ยอดเขียว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
3.เด็กหญิงอโรชา ชาดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
4.เด็กชายศุภกร ชมพูสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
5.เด็กหญิงวิภาวรรณ ตุ้ยแสนวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
6.เด็กหญิงณฐพร เป็งบังวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
20221215004207(1).jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม  | https://www.pongsanook.ac.th 20221215004207.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม  | https://www.pongsanook.ac.th 20221215004208.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม  | https://www.pongsanook.ac.th 20221215004209.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม  | https://www.pongsanook.ac.th 20221215004210(1).jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม  | https://www.pongsanook.ac.th 20221215004210.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม  | https://www.pongsanook.ac.th