เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 (เพิ่มเติม) การแข่งขันการเต้นcover scout anti drug ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในระดับเขตพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1

โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 (เพิ่มเติม)
การแข่งขันการเต้นcover scout anti drug
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในระดับเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1
วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นักเรียนลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านปงสนุก ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วม การแข่งขันการเต้นcover scout anti drug ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 และได้รับรางวัลเหรียญทอง ซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ผ่านการคัดเลือก เพื่อไปแข่งขันระดับภาคต่อไปที่จังหวัดน่าน โดยมีคณะครูผู้สอนลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นผู้ฝึกสอน
20221214065554.jpg - เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 (เพิ่มเติม) การแข่งขันการเต้นcover scout anti drug ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในระดับเขตพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20221214065555.jpg - เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 (เพิ่มเติม) การแข่งขันการเต้นcover scout anti drug ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในระดับเขตพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20221214065556(1).jpg - เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 (เพิ่มเติม) การแข่งขันการเต้นcover scout anti drug ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในระดับเขตพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20221214065556.jpg - เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 (เพิ่มเติม) การแข่งขันการเต้นcover scout anti drug ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในระดับเขตพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20221214065557(1).jpg - เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 (เพิ่มเติม) การแข่งขันการเต้นcover scout anti drug ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในระดับเขตพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20221214065557.jpg - เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 (เพิ่มเติม) การแข่งขันการเต้นcover scout anti drug ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในระดับเขตพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 | https://www.pongsanook.ac.th