โรงเรียนบ้านปงสนุก แสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร และคุณครูผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสรับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการอ่านฟังเสียง ระดับ ป.1-3 (ประเภทชาย)ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านปงสนุก แสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร และคุณครูผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสรับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ
วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ
1.) เด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร
และครูฝึกซ้อม
2.) นางสาวไพลิน สิงห์แก้ว ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
3.) นางศิริพร ธรรมสิทธิ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ในโอกาสได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการอ่านฟังเสียง ระดับ ป.1-3 (ประเภทชาย)ประจำปี 2562 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ซึ่งนับเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานถ้วยที่ 3 ของโรงเรียนในโครงการ ”ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 โดยธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
20221214064939(1).jpg - โรงเรียนบ้านปงสนุก แสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร และคุณครูผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสรับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการอ่านฟังเสียง ระดับ ป.1-3 (ประเภทชาย)ประจำปี 2562 | https://www.pongsanook.ac.th 20221214064939.jpg - โรงเรียนบ้านปงสนุก แสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร และคุณครูผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสรับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการอ่านฟังเสียง ระดับ ป.1-3 (ประเภทชาย)ประจำปี 2562 | https://www.pongsanook.ac.th 20221214064940.jpg - โรงเรียนบ้านปงสนุก แสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร และคุณครูผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสรับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการอ่านฟังเสียง ระดับ ป.1-3 (ประเภทชาย)ประจำปี 2562 | https://www.pongsanook.ac.th 20221214064941(1).jpg - โรงเรียนบ้านปงสนุก แสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร และคุณครูผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสรับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการอ่านฟังเสียง ระดับ ป.1-3 (ประเภทชาย)ประจำปี 2562 | https://www.pongsanook.ac.th 20221214064941.jpg - โรงเรียนบ้านปงสนุก แสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร และคุณครูผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสรับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการอ่านฟังเสียง ระดับ ป.1-3 (ประเภทชาย)ประจำปี 2562 | https://www.pongsanook.ac.th 20221214064942.jpg - โรงเรียนบ้านปงสนุก แสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร และคุณครูผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสรับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการอ่านฟังเสียง ระดับ ป.1-3 (ประเภทชาย)ประจำปี 2562 | https://www.pongsanook.ac.th 20221214064943.jpg - โรงเรียนบ้านปงสนุก แสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร และคุณครูผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสรับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการอ่านฟังเสียง ระดับ ป.1-3 (ประเภทชาย)ประจำปี 2562 | https://www.pongsanook.ac.th 20221214064944(1).jpg - โรงเรียนบ้านปงสนุก แสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร และคุณครูผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสรับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการอ่านฟังเสียง ระดับ ป.1-3 (ประเภทชาย)ประจำปี 2562 | https://www.pongsanook.ac.th 20221214064944.jpg - โรงเรียนบ้านปงสนุก แสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร และคุณครูผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสรับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการอ่านฟังเสียง ระดับ ป.1-3 (ประเภทชาย)ประจำปี 2562 | https://www.pongsanook.ac.th 20221214064945.jpg - โรงเรียนบ้านปงสนุก แสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร และคุณครูผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสรับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการอ่านฟังเสียง ระดับ ป.1-3 (ประเภทชาย)ประจำปี 2562 | https://www.pongsanook.ac.th 20221214064946.jpg - โรงเรียนบ้านปงสนุก แสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร และคุณครูผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสรับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการอ่านฟังเสียง ระดับ ป.1-3 (ประเภทชาย)ประจำปี 2562 | https://www.pongsanook.ac.th 20221214064947.jpg - โรงเรียนบ้านปงสนุก แสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร และคุณครูผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสรับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการอ่านฟังเสียง ระดับ ป.1-3 (ประเภทชาย)ประจำปี 2562 | https://www.pongsanook.ac.th