ร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลลำปางเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 และให้กำลังใจกับวงโยธวาทิตของโรงเรียนบ้านปงสนุกและขบวนพาเหรดและกองเชียร์ของคณะสีต่างๆ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก

ร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลลำปางเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 12 ธันวาคม 2565 น. โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดย นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมงานกีฬาอนุบาลลำปางเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 และให้กำลังใจกับวงโยธวาทิตของโรงเรียนบ้านปงสนุกและขบวนพาเหรดและกองเชียร์ของคณะสีต่างๆ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก
20221214061932.jpg - ร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลลำปางเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 และให้กำลังใจกับวงโยธวาทิตของโรงเรียนบ้านปงสนุกและขบวนพาเหรดและกองเชียร์ของคณะสีต่างๆ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20221214061934.jpg - ร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลลำปางเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 และให้กำลังใจกับวงโยธวาทิตของโรงเรียนบ้านปงสนุกและขบวนพาเหรดและกองเชียร์ของคณะสีต่างๆ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20221214061936.jpg - ร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลลำปางเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 และให้กำลังใจกับวงโยธวาทิตของโรงเรียนบ้านปงสนุกและขบวนพาเหรดและกองเชียร์ของคณะสีต่างๆ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20221214061938.jpg - ร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลลำปางเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 และให้กำลังใจกับวงโยธวาทิตของโรงเรียนบ้านปงสนุกและขบวนพาเหรดและกองเชียร์ของคณะสีต่างๆ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20221214061939.jpg - ร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลลำปางเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 และให้กำลังใจกับวงโยธวาทิตของโรงเรียนบ้านปงสนุกและขบวนพาเหรดและกองเชียร์ของคณะสีต่างๆ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20221214061941.jpg - ร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลลำปางเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 และให้กำลังใจกับวงโยธวาทิตของโรงเรียนบ้านปงสนุกและขบวนพาเหรดและกองเชียร์ของคณะสีต่างๆ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th