สนับสนุนขนมและนมให้แก่นักเรียนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ในกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนตำบลนิคมพัฒนา-ทุ่งฝ่าย-ต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการได้สนับสนุนขนมและนมให้แก่นักเรียนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ในกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนตำบลนิคมพัฒนา-ทุ่งฝ่าย-ต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ได้แก่ โรงเรียนธงชัยวิทยา โรงเรียนอนุบาลเมือง(ธงชัย) โรงเรียนทุ่งฝาย
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่มลม 1 และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 จัดขึ้นในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง
20221206010223.jpg - สนับสนุนขนมและนมให้แก่นักเรียนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ในกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนตำบลนิคมพัฒนา-ทุ่งฝ่าย-ต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20221206010224.jpg - สนับสนุนขนมและนมให้แก่นักเรียนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ในกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนตำบลนิคมพัฒนา-ทุ่งฝ่าย-ต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20221206010225.jpg - สนับสนุนขนมและนมให้แก่นักเรียนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ในกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนตำบลนิคมพัฒนา-ทุ่งฝ่าย-ต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20221206010226.jpg - สนับสนุนขนมและนมให้แก่นักเรียนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ในกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนตำบลนิคมพัฒนา-ทุ่งฝ่าย-ต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20221206010227.jpg - สนับสนุนขนมและนมให้แก่นักเรียนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ในกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนตำบลนิคมพัฒนา-ทุ่งฝ่าย-ต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th