ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมดอกพร้าวโรงเรียนบ้านปงสนุก

โรงเรียนบ้านปงสนุก
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวย ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมดอกพร้าวโรงเรียนบ้านปงสนุก
20221201063235.jpg - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมดอกพร้าวโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20221201063236.jpg - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมดอกพร้าวโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20221201063237.jpg - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมดอกพร้าวโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20221201063238.jpg - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมดอกพร้าวโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20221201063239.jpg - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมดอกพร้าวโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20221201063241.jpg - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมดอกพร้าวโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th