ประชุมกลุ่มเครือข่ายจามเทวี ครั้งที่5/2565 ณ ห้องประชุมเพรชคีรีเขลางค์รัตน์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมกลุ่มเครือข่ายจามเทวี ครั้งที่5/2565 ณ ห้องประชุมเพรชคีรีเขลางค์รัตน์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
20221129151604.jpg - ประชุมกลุ่มเครือข่ายจามเทวี ครั้งที่5/2565 ณ ห้องประชุมเพรชคีรีเขลางค์รัตน์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) | https://www.pongsanook.ac.th 20221129151605.jpg - ประชุมกลุ่มเครือข่ายจามเทวี ครั้งที่5/2565 ณ ห้องประชุมเพรชคีรีเขลางค์รัตน์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) | https://www.pongsanook.ac.th 20221129151607.jpg - ประชุมกลุ่มเครือข่ายจามเทวี ครั้งที่5/2565 ณ ห้องประชุมเพรชคีรีเขลางค์รัตน์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) | https://www.pongsanook.ac.th 20221129151608.jpg - ประชุมกลุ่มเครือข่ายจามเทวี ครั้งที่5/2565 ณ ห้องประชุมเพรชคีรีเขลางค์รัตน์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) | https://www.pongsanook.ac.th 20221129151609.jpg - ประชุมกลุ่มเครือข่ายจามเทวี ครั้งที่5/2565 ณ ห้องประชุมเพรชคีรีเขลางค์รัตน์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) | https://www.pongsanook.ac.th 20221129151611.jpg - ประชุมกลุ่มเครือข่ายจามเทวี ครั้งที่5/2565 ณ ห้องประชุมเพรชคีรีเขลางค์รัตน์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) | https://www.pongsanook.ac.th