1208 1508 1598 1057 1529 1590 1103 1783 1061 1545 1351 1607 1148 1055 1368 1339 1187 1253 1322 1146 1166 1348 1185 1862 1810 1702 1403 1583 1447 1537 1858 1229 1256 1375 1660 1674 1128 1591 1913 1540 1058 1251 1545 1378 1935 1205 1921 1632 1035 1123 1889 1012 1483 1439 1056 1071 1654 1592 1611 1743 1946 1156 1369 1232 1670 1305 1173 1949 1172 1648 1437 1652 1413 1076 1692 1734 1840 1609 1035 1486 1669 1564 1969 1542 1701 1494 1628 1111 1694 1164 1638 1680 1030 1199 1903 1343 1123 1944 1409 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวต่างชาติ (Welcome to Banpongsanook School) - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวต่างชาติ (Welcome to Banpongsanook School)

Welcome to Banpongsanook School 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านปงสนุก นายสุนธร ธรรมสิทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวต่างชาติ
-  Miss Anna Hada จากประเทศสหรัฐอเมริกา
-  Mr. Nicholas Soth จากประเทศสหรัฐอเมริกา
-  Miss Jennylyn Basco จากประเทศฟิลิปปินส์
โรงเรียนบ้านปงสนุก ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง
20221129150834.jpg - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวต่างชาติ (Welcome to Banpongsanook School) | https://www.pongsanook.ac.th 20221129150836.jpg - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวต่างชาติ (Welcome to Banpongsanook School) | https://www.pongsanook.ac.th 20221129150837.jpg - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวต่างชาติ (Welcome to Banpongsanook School) | https://www.pongsanook.ac.th 20221129150839.jpg - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวต่างชาติ (Welcome to Banpongsanook School) | https://www.pongsanook.ac.th 20221129150840.jpg - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวต่างชาติ (Welcome to Banpongsanook School) | https://www.pongsanook.ac.th 20221129150842.jpg - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวต่างชาติ (Welcome to Banpongsanook School) | https://www.pongsanook.ac.th