ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวต่างชาติ (Welcome to Banpongsanook School)

Welcome to Banpongsanook School 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านปงสนุก นายสุนธร ธรรมสิทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวต่างชาติ
-  Miss Anna Hada จากประเทศสหรัฐอเมริกา
-  Mr. Nicholas Soth จากประเทศสหรัฐอเมริกา
-  Miss Jennylyn Basco จากประเทศฟิลิปปินส์
โรงเรียนบ้านปงสนุก ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง
20221129150834.jpg - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวต่างชาติ (Welcome to Banpongsanook School) | https://www.pongsanook.ac.th 20221129150836.jpg - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวต่างชาติ (Welcome to Banpongsanook School) | https://www.pongsanook.ac.th 20221129150837.jpg - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวต่างชาติ (Welcome to Banpongsanook School) | https://www.pongsanook.ac.th 20221129150839.jpg - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวต่างชาติ (Welcome to Banpongsanook School) | https://www.pongsanook.ac.th 20221129150840.jpg - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวต่างชาติ (Welcome to Banpongsanook School) | https://www.pongsanook.ac.th 20221129150842.jpg - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวต่างชาติ (Welcome to Banpongsanook School) | https://www.pongsanook.ac.th