1734 1032 1766 1549 1514 1099 1605 1244 1863 1715 1395 1890 1243 1911 1209 1521 1385 1594 1771 1142 1306 1051 1695 1699 1569 1606 1122 1614 1684 1668 1137 1360 1324 1219 1307 1318 1005 1078 1486 1752 1647 1113 1613 1414 1061 1822 1015 1850 1063 1823 1137 1433 1774 1336 1364 1933 1556 1298 1167 1007 1171 1805 1395 1389 1697 1659 1467 1936 1935 1472 1644 1438 1376 1056 1148 1756 1880 1137 1051 1027 1281 1479 1563 1489 1522 1923 1817 1964 1597 1609 1535 1220 1584 1101 1054 1149 1399 1129 1324 ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เดินขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะ ในริ้วขบวนที่ 3 ต้นธงชัย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านปงสนุก ไปยังสถานปฏิบัติธรรม มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เดินขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะ ในริ้วขบวนที่ 3 ต้นธงชัย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านปงสนุก ไปยังสถานปฏิบัติธรรม มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านปงสนุก ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เดินขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะ ในริ้วขบวนที่ 3 ต้นธงชัย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านปงสนุก ไปยังสถานปฏิบัติธรรม มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก เพื่อเข้าร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะแด่ หลวงพ่อเกษมเขมโก เนื่องในวันครบรอบ 110 ปี ประเพณี "งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์ หลวงพ่อเกษมเขมโก" ประจำปี 2565
20221129150339.jpg - ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เดินขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะ ในริ้วขบวนที่ 3 ต้นธงชัย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านปงสนุก ไปยังสถานปฏิบัติธรรม มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก | https://www.pongsanook.ac.th 20221129150341.jpg - ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เดินขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะ ในริ้วขบวนที่ 3 ต้นธงชัย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านปงสนุก ไปยังสถานปฏิบัติธรรม มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก | https://www.pongsanook.ac.th 20221129150342.jpg - ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เดินขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะ ในริ้วขบวนที่ 3 ต้นธงชัย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านปงสนุก ไปยังสถานปฏิบัติธรรม มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก | https://www.pongsanook.ac.th 20221129150344.jpg - ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เดินขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะ ในริ้วขบวนที่ 3 ต้นธงชัย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านปงสนุก ไปยังสถานปฏิบัติธรรม มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก | https://www.pongsanook.ac.th 20221129150345.jpg - ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เดินขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะ ในริ้วขบวนที่ 3 ต้นธงชัย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านปงสนุก ไปยังสถานปฏิบัติธรรม มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก | https://www.pongsanook.ac.th 20221129150347.jpg - ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เดินขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะ ในริ้วขบวนที่ 3 ต้นธงชัย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านปงสนุก ไปยังสถานปฏิบัติธรรม มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก | https://www.pongsanook.ac.th