1366 1989 1044 1576 1071 1571 1912 1139 1730 1673 1155 1510 1329 1099 1046 1586 1541 1406 1376 1203 1825 1911 1679 1329 1607 1242 1806 1991 1094 1640 1829 1156 1917 1171 1759 1145 1563 1429 1914 1437 1742 1051 1459 1237 1183 2000 1560 1169 1302 1246 1065 1823 1753 1170 1311 1685 1805 1614 1194 1873 1444 1356 1047 1535 1038 1431 1265 1726 1313 1664 1230 1383 1927 1514 1350 1518 1465 1897 1222 1095 1269 1195 1300 1814 1226 1279 1176 1169 1220 1801 1405 1918 1870 1091 1995 1406 1686 1996 1026 ประชาสัมพันธ์งานกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านปงสนุก ปีการศึกษา 2565 จัดในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 และมีการตั้งขบวน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านปงสนุก ปีการศึกษา 2565 จัดในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 และมีการตั้งขบวน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์งานกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านปงสนุก ปีการศึกษา 2565
ตามกำหนดการจัดในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 และมีการตั้งขบวน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ซึ่งมีการเดินขบวนจากโรงเรียนบุญวาทย์มายังสนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก ในช่วงเวลาตั้งแต่ 08.30 - 09.30 น. โดยประมาณ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว อาจทำให้มีการจราจรหนาแน่นในเส้นทางดังกล่าวขอให้ผู้ที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าวหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือวางแผนก่อนการเดินทาง ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการเดินทางของผู้ที่สัญจรในช่วงวันเวลาดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
20221129145615.jpg - ประชาสัมพันธ์งานกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านปงสนุก ปีการศึกษา 2565 จัดในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 และมีการตั้งขบวน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | https://www.pongsanook.ac.th