ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านปงสนุก ปีการศึกษา 2565 จัดในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 และมีการตั้งขบวน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์งานกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านปงสนุก ปีการศึกษา 2565
ตามกำหนดการจัดในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 และมีการตั้งขบวน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ซึ่งมีการเดินขบวนจากโรงเรียนบุญวาทย์มายังสนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก ในช่วงเวลาตั้งแต่ 08.30 - 09.30 น. โดยประมาณ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว อาจทำให้มีการจราจรหนาแน่นในเส้นทางดังกล่าวขอให้ผู้ที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าวหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือวางแผนก่อนการเดินทาง ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการเดินทางของผู้ที่สัญจรในช่วงวันเวลาดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
20221129145615.jpg - ประชาสัมพันธ์งานกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านปงสนุก ปีการศึกษา 2565 จัดในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 และมีการตั้งขบวน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | https://www.pongsanook.ac.th