1218 1744 1563 1367 1600 1609 1960 1063 1145 1422 1215 1609 1922 1382 1977 1286 1446 1946 1250 1298 1150 1907 1226 1229 1640 1233 1466 1109 1814 1745 1273 1365 1460 1578 1010 1680 1170 1293 1317 1064 1935 1763 1152 1439 1091 1888 1746 1911 1044 1097 1810 1208 1995 1919 1359 1404 1114 1471 1113 1699 1878 1768 1595 1432 1617 1622 1917 1694 1746 1983 1893 1965 1698 1181 1411 1138 1935 1105 1212 1197 1445 1712 1930 1871 1956 1546 1335 1463 1544 1073 1393 1053 1984 1026 1969 1522 1532 1626 1815 สถานที่สอบตำรวจ ประจำปี 2565 ของหน่วยสอบ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สถานที่สอบตำรวจ ประจำปี 2565 ของหน่วยสอบ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน

สถานที่สอบตำรวจ ประจำปี 2565
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับอนุญาตเป็นสถานที่สอบข้อเขียน ของหน่วยสอบ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 มีผู้เข้าสอบสนามสอบโรงเรียนบ้านปงสนุกจำนวน 1,240 คน อาคารที่ใช้สอบ จำนวน 3 อาคาร ทั้งนี้ นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้อำนวยความสะดวก และเตรียมความพร้อมทางด้านอาคารและสถานที่กองอำนวยการสอบโรงเรียนบ้านปงสนุก
20221128092238(1).jpg - สถานที่สอบตำรวจ ประจำปี 2565 ของหน่วยสอบ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน | https://www.pongsanook.ac.th 20221128092238.jpg - สถานที่สอบตำรวจ ประจำปี 2565 ของหน่วยสอบ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน | https://www.pongsanook.ac.th 20221128092239.jpg - สถานที่สอบตำรวจ ประจำปี 2565 ของหน่วยสอบ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน | https://www.pongsanook.ac.th 20221128092240.jpg - สถานที่สอบตำรวจ ประจำปี 2565 ของหน่วยสอบ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน | https://www.pongsanook.ac.th 20221128092241.jpg - สถานที่สอบตำรวจ ประจำปี 2565 ของหน่วยสอบ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน | https://www.pongsanook.ac.th 20221128092242.jpg - สถานที่สอบตำรวจ ประจำปี 2565 ของหน่วยสอบ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน | https://www.pongsanook.ac.th