กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ระดับสายชั้นปฐมวัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย

วันที่25 พฤศจิกายน 2565 นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นประธานเปิด กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย พร้อมให้โอวาทเด็กนักเรียนระดับสายชั้นปฐมวัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย และกระตุ้นพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนให้เด็กได้รู้จัก กฎกติกา มีจริยธรรม น้ำใจงาม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก
20221128091614.jpg - กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ระดับสายชั้นปฐมวัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย | https://www.pongsanook.ac.th 20221128091615(1).jpg - กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ระดับสายชั้นปฐมวัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย | https://www.pongsanook.ac.th 20221128091615.jpg - กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ระดับสายชั้นปฐมวัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย | https://www.pongsanook.ac.th 20221128091616(1).jpg - กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ระดับสายชั้นปฐมวัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย | https://www.pongsanook.ac.th 20221128091616.jpg - กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ระดับสายชั้นปฐมวัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย | https://www.pongsanook.ac.th 20221128091617.jpg - กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ระดับสายชั้นปฐมวัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย | https://www.pongsanook.ac.th