การประชุมทบทวนให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ ได้ประชุมทบทวนให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับคณะครูบุคลากรทีมงานนโยบายและแผนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมดอกพร้าว
20221125070401(1).jpg - การประชุมทบทวนให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 | https://www.pongsanook.ac.th 20221125070401.jpg - การประชุมทบทวนให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 | https://www.pongsanook.ac.th 20221125070402.jpg - การประชุมทบทวนให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 | https://www.pongsanook.ac.th 20221125070403.jpg - การประชุมทบทวนให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 | https://www.pongsanook.ac.th 20221125070405.jpg - การประชุมทบทวนให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 | https://www.pongsanook.ac.th 20221125070406(1).jpg - การประชุมทบทวนให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 | https://www.pongsanook.ac.th