ประชุมทีมผู้บริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของโรงเรียนบ้านปงสนุกและหน่วยงานต้นสังกัด

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน ประชุมทีมผู้บริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของโรงเรียนบ้านปงสนุกและหน่วยงานต้นสังกัด
20221125065738.jpg - ประชุมทีมผู้บริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของโรงเรียนบ้านปงสนุกและหน่วยงานต้นสังกัด | https://www.pongsanook.ac.th 20221125065739.jpg - ประชุมทีมผู้บริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของโรงเรียนบ้านปงสนุกและหน่วยงานต้นสังกัด | https://www.pongsanook.ac.th 20221125065741.jpg - ประชุมทีมผู้บริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของโรงเรียนบ้านปงสนุกและหน่วยงานต้นสังกัด | https://www.pongsanook.ac.th 20221125065742.jpg - ประชุมทีมผู้บริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของโรงเรียนบ้านปงสนุกและหน่วยงานต้นสังกัด | https://www.pongsanook.ac.th 20221125065743.jpg - ประชุมทีมผู้บริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของโรงเรียนบ้านปงสนุกและหน่วยงานต้นสังกัด | https://www.pongsanook.ac.th 20221125065744.jpg - ประชุมทีมผู้บริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของโรงเรียนบ้านปงสนุกและหน่วยงานต้นสังกัด | https://www.pongsanook.ac.th