นักกีฬาคนเก่งโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับเหรียญและถ้วยรางวัล จากการแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปินเตอร์ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

นักกีฬาคนเก่งโรงเรียนบ้านปงสนุก
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเหรียญและถ้วยรางวัลให้แก่ เด็กชายพานำโชค ลำปุก (น้องข้าวตัง) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
-  ได้รับรางวัล 8 เหรียญทอง และ
-  ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน
และรางวัลถ้วยบุคคลชาย อายุ 6 ปี อันดับที่ 6 จากการแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปินเตอร์ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
20221125065523.jpg - นักกีฬาคนเก่งโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับเหรียญและถ้วยรางวัล จากการแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปินเตอร์ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา | https://www.pongsanook.ac.th 20221125065524.jpg - นักกีฬาคนเก่งโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับเหรียญและถ้วยรางวัล จากการแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปินเตอร์ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา | https://www.pongsanook.ac.th 20221125065525.jpg - นักกีฬาคนเก่งโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับเหรียญและถ้วยรางวัล จากการแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปินเตอร์ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา | https://www.pongsanook.ac.th 20221125065526(1).jpg - นักกีฬาคนเก่งโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับเหรียญและถ้วยรางวัล จากการแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปินเตอร์ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา | https://www.pongsanook.ac.th 20221125065526.jpg - นักกีฬาคนเก่งโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับเหรียญและถ้วยรางวัล จากการแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปินเตอร์ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา | https://www.pongsanook.ac.th 20221125065527.jpg - นักกีฬาคนเก่งโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับเหรียญและถ้วยรางวัล จากการแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปินเตอร์ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา | https://www.pongsanook.ac.th