ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกทุกท่าน เรียนเชิญ เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านปงสนุก