ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ระดับปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ระดับปฐมวัย
จำนวน 1 อัตรา
สามารถดาวโหลดเอกสารใบสมัคร ได้ที่
ส่งใบสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนบ้านปงสนุก
เวลา 09.00-15.30 น.
20221102070105.jpg - ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ระดับปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา | https://www.pongsanook.ac.th 20221102070106(1).jpg - ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ระดับปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา | https://www.pongsanook.ac.th 20221102070106.jpg - ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ระดับปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา | https://www.pongsanook.ac.th