1376 1092 1800 1619 1448 1446 1338 1906 1003 1175 1901 1901 1214 1472 1170 1592 1747 1652 1475 1746 1000 1450 1888 1816 1297 1210 1047 1824 1982 1408 1104 1940 1605 1743 1284 1775 1873 1748 1206 1424 1609 1924 1017 1402 1690 1369 1184 1664 1371 1111 1000 1653 1146 1329 1033 1777 1465 1358 1807 1391 1022 1910 1603 1529 1764 1463 1461 1025 1578 1444 1069 1732 1014 1900 1033 1100 1540 1338 1442 1110 1731 1345 1683 1703 1097 1773 1289 1559 1090 1393 1279 1879 1027 1800 1428 1048 1104 1783 1345 ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ระดับปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ระดับปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ระดับปฐมวัย
จำนวน 1 อัตรา
สามารถดาวโหลดเอกสารใบสมัคร ได้ที่
ส่งใบสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนบ้านปงสนุก
เวลา 09.00-15.30 น.
20221102070105.jpg - ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ระดับปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา | https://www.pongsanook.ac.th 20221102070106(1).jpg - ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ระดับปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา | https://www.pongsanook.ac.th 20221102070106.jpg - ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ระดับปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา | https://www.pongsanook.ac.th