ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายไวนิล เช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายไวนิล เช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65097628777