1833 1644 1491 1972 1832 1068 1219 1090 1465 1735 1879 1673 1178 1062 1059 1478 1828 1462 1889 1702 1360 1045 1898 1763 1428 1089 1387 1520 1011 1258 1177 1133 1771 1921 1390 1113 1070 1044 1347 1457 1780 1602 1912 1969 1968 1852 1960 1217 1128 1839 1148 1437 1404 1748 1401 1124 1124 1777 1222 1304 1884 1729 1204 1157 1113 1079 1824 1825 1261 1345 1685 1977 1190 1673 1135 1978 1551 1338 1136 1853 1559 1289 1096 1627 1480 1443 1732 1642 1614 1879 1478 1835 1280 1512 1816 1904 1993 1609 1811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์ติดโครงการไม้เพื่อใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์ติดโครงการไม้เพื่อใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง