กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ในงานแข่งขันมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/VE338_eqQqk" title="การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปางเขต1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>