1476 1809 1636 1773 1140 1639 1755 1814 1558 1404 1945 1966 1826 1151 1487 1226 1395 1290 1951 1773 1531 1730 1868 1214 1099 1713 1979 1950 1778 1728 1323 1142 1399 1985 1928 1059 1544 1636 1955 1109 1551 1869 1957 1874 1058 1990 1392 1537 1622 1839 1128 1089 1791 1386 1896 1454 1730 1553 1567 1160 1918 1430 1437 1993 1121 1009 1826 1671 1114 1804 1237 1265 1800 1719 1485 1821 1161 1725 1042 1701 1325 1901 1779 1626 1108 1769 1330 1697 1418 1826 1617 1071 1008 1647 1057 1099 1285 1106 1069 กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ในงานแข่งขันมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ในงานแข่งขันมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/VE338_eqQqk" title="การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปางเขต1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>