ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านปงสนุก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐธัญ ชัยเนตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ที่ได้รับรางวัล Gold กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ ในการแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง

โรงเรียนบ้านปงสนุก ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายณัฐธัญ ชัยเนตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ที่ได้รับรางวัล Gold กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ ในการแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2565