1999 1853 1068 1080 1358 1254 1438 1545 1196 1235 1493 1849 1458 1348 1698 1333 1076 1596 1286 1356 1079 1732 1032 1104 1471 1538 1975 1287 1480 1514 1325 1999 1231 1309 1718 1023 1715 1380 1562 1303 1683 1186 1868 1467 1053 1617 1688 1468 1303 1088 1712 1393 1600 1574 1966 1080 1199 1851 1659 1770 1380 1526 1248 1904 1288 1828 1246 1907 1563 1878 1918 1498 1813 1301 1650 1982 1232 1934 1498 1765 1303 1971 1590 1106 1630 1458 1297 1395 1112 1448 1159 1499 1739 1038 1470 1072 1753 1955 1364 โรงเรียนบ้านปงสนุก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐธัญ ชัยเนตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ที่ได้รับรางวัล Gold กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ ในการแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านปงสนุก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐธัญ ชัยเนตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ที่ได้รับรางวัล Gold กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ ในการแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง

โรงเรียนบ้านปงสนุก ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายณัฐธัญ ชัยเนตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ที่ได้รับรางวัล Gold กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ ในการแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2565