พิธีปิดค่ายภาษาอังกฤษ “MEP English Camp 2022” ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมกับรองผู้อำนวยการ ได้ร่วมพิธีปิดค่ายภาษาอังกฤษ “MEP English Camp 2022” ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 โดยทีมงานวิทยากรจากบริษัท KIDS ENGLISH THAILAND PARTNERSHIP LIMITED ร่วมกับคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ณ ห้องประชุมแจ่งหัวรินโรงเรียนบ้านปงสนุก
20220803025036.jpg - พิธีปิดค่ายภาษาอังกฤษ “MEP English Camp 2022” ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20220803025038.jpg - พิธีปิดค่ายภาษาอังกฤษ “MEP English Camp 2022” ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20220803025040.jpg - พิธีปิดค่ายภาษาอังกฤษ “MEP English Camp 2022” ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20220803025042.jpg - พิธีปิดค่ายภาษาอังกฤษ “MEP English Camp 2022” ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20220803025043.jpg - พิธีปิดค่ายภาษาอังกฤษ “MEP English Camp 2022” ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20220803025045.jpg - พิธีปิดค่ายภาษาอังกฤษ “MEP English Camp 2022” ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 | https://www.pongsanook.ac.th