ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านปงสนุก พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการ เป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะ