ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจามเทวี พร้อมคณะครูในกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจามเทวี พร้อมคณะครูในกลุ่มเครือข่ายจากโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) โรงเรียนธงชัยวิทยา โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 จำนวน 39 คน ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายต่อไป
20220513070259.jpg - ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจามเทวี พร้อมคณะครูในกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  | https://www.pongsanook.ac.th 20220513070300.jpg - ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจามเทวี พร้อมคณะครูในกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  | https://www.pongsanook.ac.th 20220513070302.jpg - ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจามเทวี พร้อมคณะครูในกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  | https://www.pongsanook.ac.th 20220513070304.jpg - ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจามเทวี พร้อมคณะครูในกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  | https://www.pongsanook.ac.th 20220513070305.jpg - ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจามเทวี พร้อมคณะครูในกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  | https://www.pongsanook.ac.th 20220513070307.jpg - ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจามเทวี พร้อมคณะครูในกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  | https://www.pongsanook.ac.th