ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสายชั้น และครูวิชาการสายชั้น ได้ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องดอกพร้าว
20220512030511.jpg - ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20220512030513.jpg - ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20220512030514.jpg - ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20220512030515.jpg - ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20220512030516.jpg - ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20220512030517.jpg - ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th