โครงการสร้างหลังคาเมทัลชีทเชื่อมทางเดินภายในโรงเรียน

โครงการสร้างหลังคาเมทัลชีทเชื่อมทางเดินภายในโรงเรียน ตั้งแต่ประตูทางเข้าโรงเรียนทั้ง 3 ประตู และเชื่อมระหว่างอาคารได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นการอำนวยความสะดวก และมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มาปฏิบัติกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านปงสนุก ซึ่งโครงการ ฯ นี้ได้มีท่านผู้มีจิตกุศลร่วมทำบุญสมทบทุนในการจัดสร้างเป็นจำนวนเงิน 410,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยการประสานงานของคุณศุภกฤต พรรคนาวิน ในนามโรงเรียนบ้านปงสนุกขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านและผู้ประสานงานโครงการ ฯ เป็นอย่างสูง
ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือได้ดลบันดาลให้ทุกท่านที่ร่วมทำบุญและผู้ประสานงาน มีความสุข ความเจริญ ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ทุกประการด้วยเทอญ
20210608005755.jpg - โครงการสร้างหลังคาเมทัลชีทเชื่อมทางเดินภายในโรงเรียน | https://www.pongsanook.ac.th 20210608005757.jpg - โครงการสร้างหลังคาเมทัลชีทเชื่อมทางเดินภายในโรงเรียน | https://www.pongsanook.ac.th 20210608005759.jpg - โครงการสร้างหลังคาเมทัลชีทเชื่อมทางเดินภายในโรงเรียน | https://www.pongsanook.ac.th 20210608005801.jpg - โครงการสร้างหลังคาเมทัลชีทเชื่อมทางเดินภายในโรงเรียน | https://www.pongsanook.ac.th 20210608005803.jpg - โครงการสร้างหลังคาเมทัลชีทเชื่อมทางเดินภายในโรงเรียน | https://www.pongsanook.ac.th 20210608005805.jpg - โครงการสร้างหลังคาเมทัลชีทเชื่อมทางเดินภายในโรงเรียน | https://www.pongsanook.ac.th