ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านปงสนุก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่มีผลการสอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด

20220326190508.jpg - โรงเรียนบ้านปงสนุก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่มีผลการสอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด | https://www.pongsanook.ac.th 20220326190509.jpg - โรงเรียนบ้านปงสนุก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่มีผลการสอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด | https://www.pongsanook.ac.th