เข้าอวยพร และรับพรจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2564

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน และตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าคารวะอวยพร และรับพรจาก พ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2564 ที่ผ่านมา รวมทั้งโอกาสที่ได้เริ่มต้นปีการศึกษา 2564 อันเป็นการแสดงความกตัญญุตา สัมมาคารวะ และสร้างขวัญกำลังใจกับบุคลากรของโรงเรียนบ้านปงสนุก
20210602104038.jpg - เข้าอวยพร และรับพรจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20210602104041.jpg - เข้าอวยพร และรับพรจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20210602104044.jpg - เข้าอวยพร และรับพรจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20210602104047.jpg - เข้าอวยพร และรับพรจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20210602104049.jpg - เข้าอวยพร และรับพรจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20210602104051.jpg - เข้าอวยพร และรับพรจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20210602104055.jpg - เข้าอวยพร และรับพรจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2564 | https://www.pongsanook.ac.th