ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและคณะกรรมการดำเนินการสภานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางปารณีย์ บุญประคอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและคณะกรรมการดำเนินการสภานักเรียน เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน
20210531095913.jpg - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและคณะกรรมการดำเนินการสภานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20210531095914.jpg - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและคณะกรรมการดำเนินการสภานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20210531095915.jpg - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและคณะกรรมการดำเนินการสภานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20210531095916.jpg - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและคณะกรรมการดำเนินการสภานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20210531095917.jpg - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและคณะกรรมการดำเนินการสภานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20210531095918.jpg - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและคณะกรรมการดำเนินการสภานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | https://www.pongsanook.ac.th