การแสดงเมืองในฝัน ปีการศึกษา 2562 | โรงเรียนบ้านปงสนุก