1270 1037 1350 1659 1434 1895 1176 1553 1472 1499 1953 1464 1823 1873 1963 1517 1740 1145 1224 1667 1729 1300 1694 1712 1618 1230 1940 1156 1656 1248 1635 1478 1054 1837 1513 1122 1173 1062 1801 1990 1474 1318 1132 1595 1123 1298 1768 1236 1626 1773 1153 1529 1958 1862 1937 1925 1865 1581 1014 1090 1258 1324 1186 1575 1830 1038 1429 1556 1171 1639 1388 1173 1062 1660 1132 1297 1034 1433 1876 1334 1784 1641 1029 1068 1735 1349 1878 1776 1117 1913 1682 1717 1165 1750 1347 1015 1296 1849 1195 ร่วมแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ร่วมแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความยินดี 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก มอบหมายให้ นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง และนางสาวชลันดา นิลสนธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนางดารุณี ชนะกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ และนางศุภัคภางค์ มุงเมือง ศึกษานิเทศก์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศกฺ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมพระบาท 1 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
20240709103415(1).jpg - ร่วมแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20240709103415(2).jpg - ร่วมแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20240709103415.jpg - ร่วมแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20240709103416(1).jpg - ร่วมแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20240709103416(2).jpg - ร่วมแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20240709103416.jpg - ร่วมแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20240709103417.jpg - ร่วมแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th