1547 1292 1416 1641 1491 1016 1977 1122 1769 1428 1356 1767 1998 1287 1020 1559 1202 1013 1266 1042 1261 1267 1904 1512 1076 1768 1654 1760 1953 1251 1622 1727 1288 1579 1084 1333 1037 1425 1597 1900 1966 1950 1948 1762 1427 1232 1525 1087 1984 1707 1746 1170 1831 1542 1728 1239 1971 1323 1335 1544 1412 1645 1225 1994 1234 2000 1293 1054 1322 1302 1323 1308 1543 1141 1712 1901 1430 1824 1136 1420 1031 1650 1302 1539 1705 1860 1289 1937 1201 1761 1511 1332 1288 1441 1671 1956 1724 1237 1271 ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านสื่อออนไลน์ facebook live สมศ. - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านสื่อออนไลน์ facebook live สมศ.

ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงานประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูหัวหน้าสายชั้น เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้กับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะเข้ารับการประกันคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสได้รับความรู้และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกอย่างทั่วถึง ผ่านสื่อออนไลน์ facebook live สมศ.
20240709102956.jpg - ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านสื่อออนไลน์ facebook live สมศ. | https://www.pongsanook.ac.th 20240709102958(1).jpg - ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านสื่อออนไลน์ facebook live สมศ. | https://www.pongsanook.ac.th 20240709102958.jpg - ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านสื่อออนไลน์ facebook live สมศ. | https://www.pongsanook.ac.th 20240709102959.jpg - ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านสื่อออนไลน์ facebook live สมศ. | https://www.pongsanook.ac.th 20240709103001.jpg - ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านสื่อออนไลน์ facebook live สมศ. | https://www.pongsanook.ac.th 20240709103002.jpg - ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านสื่อออนไลน์ facebook live สมศ. | https://www.pongsanook.ac.th 20240709103004.jpg - ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านสื่อออนไลน์ facebook live สมศ. | https://www.pongsanook.ac.th 20240709103006.jpg - ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านสื่อออนไลน์ facebook live สมศ. | https://www.pongsanook.ac.th 20240709103007.jpg - ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านสื่อออนไลน์ facebook live สมศ. | https://www.pongsanook.ac.th 20240709103008.jpg - ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านสื่อออนไลน์ facebook live สมศ. | https://www.pongsanook.ac.th 20240709103012.jpg - ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านสื่อออนไลน์ facebook live สมศ. | https://www.pongsanook.ac.th 20240709103016.jpg - ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านสื่อออนไลน์ facebook live สมศ. | https://www.pongsanook.ac.th 20240709103017.jpg - ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านสื่อออนไลน์ facebook live สมศ. | https://www.pongsanook.ac.th 20240709103018.jpg - ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านสื่อออนไลน์ facebook live สมศ. | https://www.pongsanook.ac.th 20240709103019.jpg - ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านสื่อออนไลน์ facebook live สมศ. | https://www.pongsanook.ac.th 20240709103020.jpg - ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านสื่อออนไลน์ facebook live สมศ. | https://www.pongsanook.ac.th