1401 1142 1879 1013 1168 1112 1756 1501 1025 1049 1121 1233 1951 1781 1105 1791 1742 1903 1608 1172 1984 1499 1581 1626 1803 1606 1767 1689 1754 1439 1110 1679 1569 1316 1343 1168 1604 1327 1515 1534 1782 1702 1917 1372 1263 1486 1984 1961 1112 1889 1000 1793 1130 1511 1709 1105 1392 1977 1698 1479 1456 1411 1998 1640 1164 1132 1206 1017 1368 1151 1485 1332 1626 1719 1637 1850 1113 1671 1871 1785 1733 1780 1377 1433 1579 1250 1038 1996 1972 1453 1493 1429 1394 1870 1418 1620 1075 1591 1749 ขอแสดงความยินดีกับครูอรทัย วรรณสร ครูวิชาเอกปฐมวัย ที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ ผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับครูอรทัย วรรณสร ครูวิชาเอกปฐมวัย ที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ ผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ