1437 1376 1846 1117 1014 1013 1531 1162 1135 1132 1596 1313 1892 1662 1680 1663 1401 1582 1433 1400 1165 1060 1841 1549 1737 1806 1907 1574 1649 1543 1681 1499 1859 1894 1615 1296 1972 1548 1618 1925 1229 1471 1350 1768 1382 1579 1583 1964 1538 1563 1402 1428 1088 1077 1694 1647 1528 1550 1381 1403 1143 1289 1604 1119 1254 1368 1951 1795 1944 1511 1327 1342 1080 1283 1257 1906 1768 1655 1696 1067 1132 1134 1960 1229 1905 1187 1444 1247 1951 1634 1502 1901 1080 1398 1392 1321 1388 1073 1424 ขอแสดงความยินดีกับครูศิริพร ธรรมสิทธิ์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในจังหวัดลำปาง ประจำปี 2567 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับครูศิริพร ธรรมสิทธิ์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในจังหวัดลำปาง ประจำปี 2567