การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมรองผู้อำนวยการ ได้ร่วมการประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน
20211025152925.jpg - การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | https://www.pongsanook.ac.th 20211025152927.jpg - การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | https://www.pongsanook.ac.th 20211025152928.jpg - การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | https://www.pongsanook.ac.th 20211025152929.jpg - การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | https://www.pongsanook.ac.th 20211025152930.jpg - การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | https://www.pongsanook.ac.th 20211025152931.jpg - การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | https://www.pongsanook.ac.th