1412 1475 1321 1972 1301 1928 1367 1639 1391 1024 1774 1061 1696 1162 1135 1979 1743 1434 1817 1403 1213 1728 1947 1545 1669 1575 1723 1357 1165 1587 1438 1648 1564 1157 1676 1568 1425 1906 1472 1363 1065 1154 1983 1109 1685 1675 1963 1046 1201 1740 1289 1833 1002 1522 1818 1494 1411 1854 1293 1439 1594 1832 1546 1493 1749 1896 1845 1802 1695 1380 1876 1623 1923 1238 1047 1346 1923 1864 1306 1443 1559 1239 1980 1692 1857 1465 1871 1719 1665 1519 1332 1705 1537 1662 1977 1919 1242 1378 1961 การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมรองผู้อำนวยการ ได้ร่วมการประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน
20211025152925.jpg - การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | https://www.pongsanook.ac.th 20211025152927.jpg - การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | https://www.pongsanook.ac.th 20211025152928.jpg - การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | https://www.pongsanook.ac.th 20211025152929.jpg - การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | https://www.pongsanook.ac.th 20211025152930.jpg - การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | https://www.pongsanook.ac.th 20211025152931.jpg - การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | https://www.pongsanook.ac.th